gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalysar for vassområda i Sogn og Fjordane

Det er utarbeidd tiltaksanalysar for vassområda i Sogn og Fjordane. Analysane gir ein oversikt over tilstanden og påverknadar i alle vassførekomstane. Dei skisserer og tiltak som må til for å nå miljømålet om god tilstand i elvar, innsjøar og kystvatnet. 
Tiltaksanalysane vil bli nytta som innspel og grunnlag til forvaltningsplanen med eit tilhøyrande tiltaksprogram for vassregionen. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet for Sogn og Fjordane vassregion vil bli lagt ut på høyring i september 2014.
Vassområde   Tiltaksanalyse Tiltaksanalyse - excelark   Merknad
 Nordfjord Tiltaksanalyse 
02.06.14
 Excelark
26.05.14
 Oversendt 2.6.14
 Sunnfjord   Excelark
02.06.14
 
 Ytre Sogn Tiltaksanalyse
16.05.14
Excelark
09.05.14
Prosjektleiar for vassområdet melde i frå på møtet i arbeidsutvalet 22.5.14 at versjonen av 16.5.14 av tiltaksanalysen vert gjort gjeldande. 
 Indre Sogn Tiltaksanalyse
10.04.14
Excel ark
07.05.14
Prosjektleiar for vassområdet melde i frå på møtet i arbeidsutvalet 22.5.14 at versjon av 10.4.14 (versjon 9) av tiltaksanalysen vert gjort gjeldande.
Publisert: 27. mai 2014 Sist oppdatert: 19. mars 2015