gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringsuttaler til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

Sogn og Fjordane fylkeskommune har motteke 36 høyringsuttalar til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål for Vassregion Sogn og Fjordane. No kan du lese alle høyringsuttalene. 
Høyringsfristen til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål gjekk ut 31.desember 2012.
 
Alle høyringsinnspela vil bli summert opp i eit notat. På grunnlag av høyringsinnspela vil arbeidsutvalet til vassregionutvalet ta stilling til om eit revidert dokument skal utarbeidast. Neste møte i arbeidsutvalet er 15. februar 2013. 
 
Kommunar


Etatar
 
Interesseorganisasjonar, næringar og firmaer

 

Relaterte dokumnet:

Oversendingsbrev - Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

Vesentlege spørsmål om vassforvaltning -Høyringsutkast

VEDLEGG Vesentlege spørsmål om vassforvaltning til møtet i AU 18. juni 2012

120627 Fiskeridirektoratet -Handsaming av saker knytt til regional plan 

120627 Mattilsynet Brev til Fylkesmannen og karakterisering etter vannforskriften

120629 Mattilsynet karakterisering av vassførekomstar 

fhl - til MD kopi til VRM

Publisert: 10. januar 2013 Sist oppdatert: 04. februar 2015