gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringssvar til KLD på forslag om endringar av vassforskrifta og naturmangfaldlova

Nordfjord vassområdeutval har levert høyringssvar til Klima- og miljødepartementet.

Vassområdeutvalet ønsker å behalde noverande organisering med vassregionutval og vassområdeutval, og at vassforskrifta skal forbli heimla i Plan- og bygningslova. Les høyringssvaret her!

Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane deltar ikkje i dette høyringssvaret, men kjem med eigne fråsegn.

Publisert: 28. november 2017 Sist oppdatert: 02. januar 2018