gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte 10.04.2018 Nordfjord vassområdeutval

Femten personar som er opptatt av vassmiljøet i Nordfjord var samla på Nordfjordeid 10. april. Tema på møtet var:
Kva er forventa av kommunar og andre styresmakter innan vassforvaltning i 2018?
Nytt fylkesprosjekt innan ureining frå avløp.
Årsmelding 2017, aktivitetsplan 2018, rekneskap og budsjett.