gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Nordfjord vassområdeutval 12. mars 2019

Møtet blir halde på Gloppen hotell, Sandane, 12. mars kl 10 - 14
Møtet er ope for alle interesserte. Påmeldingsfrist: 11. mars.

Påmelding innan 11. mars til:
Staffan.Hjohlman@sfj.no med opplysning om evt diett/allergi.

Program (førebels):
10:00 – 11:15 Årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan og budsjett 2019
11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:50 Trond Stabell, Faun Naturforvaltning AS: Undersøking av innsjøar 2018
13:00 – 14:00 Anders Muldsvor, NVE: Synfaring med orientering om sikringstiltak i Holvikelva

Saksframlegg med vedlegg ligger nedanfor. Budsjettet inngår i saksframlegget.