gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utfordringar i Vassområde Sunnfjord

Vassområdeutvala har kome fram til kva dei viktigaste utfordringane i vassområdet er.

Dei viktigaste utfordringane for vassområdet er peika på i dokumentet Innspel til vesentlege vassforvaltningsspørsmål for vassområdet.

Det er høve til å kome med innspel til vassområdeutvalet til dokumentet. Send innspel innan 31.12.12 til Førde kommune ved Alana Shanks e-post:alana.shanks@forde.kommune.no.

Sunnfjord - Vesentlege spørsmål om vassforvaltning

Publisert: 02. juli 2012 Sist oppdatert: 13. april 2015