gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Sunnfjord vassområdeutval 17. desember 2018

Det andre og siste møtet i vassområdeutvalet i år blir halde i Førde 17. desember. Hovudtema er revideringa av Regional plan for vassforvaltning, med m.a. handsaming av dokumentet Hovudutfordringar i vassområde Sunnfjord.

Møtet finn stad på Scandic Sunnfjord hotell, Førde, kl 10 - 14.
Møtet er ope for alle interesserte. Frist for påmelding: 13. desember.

Saksliste:

Kunnskapsgrunnlaget (orienteringssak)
Midlar til fylkesprosjekt for avløp (vedtakssak)
Revidering av Regional plan for vassforvaltning 2022-2027 (orienteringssak) Planprogram (innspelssak)
Hovudutfordringar i Sunnfjord vassområde (innspelssak)
Hovudutfordringar i Sogn og Fjordane vassregion (innspelssak)
Revidering av vassforskrifta (orienteringssak)
Status for miljøundersøkingane i Sunnfjord vassområde 2018 (orienteringssak)