gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Folkevalde vart orienterte

Folkevalde i kommunane Jølster, Flora, Askvoll og Naustdal vart orienterte om tilstanden i elvar, innsjøar og kyst av vassområdekoordinator.

Sunnfjord vassområdeutval ønska at arbeidet med vassforvaltning blir gjort meir kjent i kommunane. Vassområdekoordinator Staffan Hjohlman besøkte kommunar som ønska det i mai og juni. Presentasjonane ligg nedanfor.

Det er viktig at dei folkevalde kjenner til den regional vassforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, sidan dei gjerne må ta standpunkt til gjennomføring av ulike miljøtiltak, seier Staffan Hjohlman. Det er starta opp revidering av planen.