gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Sunnfjord vassområdeutval 20. mars 2019

Årsmøte med behandling av årsmelding, aktivitetsplan, rekneskap og budsjett. Orientering om høyring av planprogram og hovudutfordringar 1.4 - 30.6.2019. Orientering om innsjøundersøking 2018 v/ Faun naturforvaltning AS.

Scandic Sunnfjord Hotell, Førde, 20. mars kl 10 - 14.

Møtet er ope for alle interesserte. Påmelding innan 18. mars til:
Staffan.Hjohlman@sfj.no med opplysning om evt diett/allergi.

Program (førebels):
10:00 – 11:30 Årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan og budsjett 2019
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 13:30 Trond Stabell, Faun Naturforvaltning AS: Undersøking av innsjøar 2018
13:30 – 14 :00 Eventuelt og avslutning

Saksframlegg med vedlegg ligger nedanfor.