gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utvidet søknadsfrist for tilskuddsmidler for å forbedre vannmiljø i Vannregion Troms

Vannregionmyndighet for Vannregion Troms ved Troms fylkeskommune har utlyst 1.000.000 kr. i tilskuddsmidler til tiltak for å forbedre vannmiljø i Vannregion Troms. Søknadfristen var 1.september 2019.

Denne fristen er nå blitt utvidet til 15. september 2019.

Kommuner og frivillige organisasjoner oppfordres til å søke å ta i bruk denne tilskuddsordningen ved å søke. Nærmer opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsprosedyren, samt selve søknadsskjema finnes under:

 www.regionalforvaltning.no

> Støtteordninger
Søk "vannmiljø 2019"

Ved spørsmål angående tilskuddsordningen og/eller søknadsprosedyren kan man også henvende seg til vannområdekordinator i Sør-/Midt-Troms, Viktor Lavik, eller vannområdekoordinator i Nord-Troms, Jan Arvid Holmgren. Eller til Troms fylkeskommune ved Matthias Zielke. Flere kontaktdetaljer finnes på www.vannportalen.no/troms

Publisert: 21. august 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020