gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Troms og Finnmark vannregion - ny vannregion fra 1. januar 2020

Sammenslåing av to fylker er en stor og krevende oppgave for fylkeskommunene som organisasjon. Samtidig har arbeidet etter vannforskriften vært inne i en travel periode hvor det har vært behov for et tett samarbeid.

Seminar om drikkevann, avløp og folkehelse Fotograf: Mikkel Slaaen

Arbeidet etter vannforskriften har og er inne i en hektisk periode med fastsetting av planprogram og arbeid med oppdatering og revidering av vannforvaltningsplaner 2022-2027. Som plan- og prosessleder har det derfor vært viktig med en nært samarbeid mellom vannregionmyndighetene allerede i god tid før fylkene formelt er slått sammen. Det har vært særlig viktig at vannregionmyndighetenes dialog og veiledning til kommuner og regionale sektormyndigheter har vært koordinert. I den forbindelse har stort sett alt av møter og planarbeid blitt gjort i fellesskap.

Felles møte mellom vannregionutvalg og vannområdekoordinatorer for Finnmark, Norsk-finsk og Troms vannregion  
For å sikre felles koordinering og forståelse for det videre arbeidet, arrangerte vannregionmyndighetene felles møte mellom de ulike vannregionutvalgene i vannregionene. På disse møtene ble planprogram og hovedutfordringer for alle vannregionene vedtatt. Samtidig ble det enighet om en intern og detaljert arbeidsplan for det videre arbeidet med oppdatering og revidering av vannforvaltningsplaner 2022-2027.

For å sikre felles veiledning til vannområdekoordinatorer har det også blitt arrangert felles møte med alle vannområdekoordinatorer i Finnmark, Norsk-finsk og Troms vannregion.

Felles temamøter
I løpet av høst og vinter 2019 har vannregionmyndighetene arrangert felles temamøter i alle sine tre vannregioner. De ulike temamøtene har hatt god deltakelse fra regionale sektormyndigheter og vannområdekoordinatorer i alle de tre vannregionene:

  • Temamøte fremmede arter
  • Teammøte akvakultur
  • Temamøte vannkraft
  • Temamøte maritim infrastruktur og forurenset havn
  • Temamøte/kurs avløp og jordbruk

Felles seminar om vann, avløp og folkehelse
For å øke fokuset på vann- og avløp og skape dialog og erfaringsutveksling mellom kommuner, arrangerte vannregionmyndighetene i samarbeid med kommuner, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og fylkesmannen et todagers seminar om vann, avløp og folkehelse. Alle kommuner og private vannverkseiere i Troms og Finnmark var invitert. Mer informasjon om dette seminaret finnes her.

Videre arbeid med sammenslåingen
I forbindelse med sammenslåingen blir det viktig å forbedre det interne og eksterne samarbeidet vannregionene. I løpet av første kvartal av 2020 vil vannregionmyndigheten rekonstituere et nytt vannregionutvalg for vannregionene. Det nye vannregionutvalget vil ha en helt sentral rolle i det videre arbeidet med oppdaterte og reviderte vannforvaltningsplaner for sammenslått Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion.  

(Foto: )

Publisert: 03. januar 2020 Sist oppdatert: 03. januar 2020