gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Søk tilskudd til miljøforbedrende tiltak i vann

Nå kan du søke tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann. Det er satt av 20 millioner til dette. Søknadsfristen er 15. januar 2020.  Klima- og miljødepartementet ønsker å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag. Restaureringstiltak vil derfor bli høyt prioritert i 2020.

Bygging av laksetrapp i Hoffselva, Oslo Fotograf: Harald B. Borchrevink, NIVA

Du sender søknad via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter på tilskuddsordningen: Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning. Her finner du detaljert veiledning om tilskuddsordningen.

Målet med tilskuddet

Gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning gis det tilskudd til tiltak i ferskvann og kystvann som skal bidra til å oppnå målet om god tilstand i vann.

Disse kan søke tilskudd:

 • vannområdeutvalg
 • interkommunale vannprosjekt
 • kommuner
 • forskningsinstitusjoner
 • frivillige organisasjoner
 • private virksomheter

Følgende tiltak kan få tilskudd:

I 2020 har vi følgende prioriteringer ved tildeling av midler:

Høyt prioritert:

 • Miljøforbedrende tiltak og særlig restaureringstiltak

Mindre prioritert:

 • Tilrettelegging og organisering.
 • Informasjon, veiledningsmateriale og seminar
 • Utredninger, forskning og utvikling

Lavt prioritert:

 • Problemkartlegging

 

Lenker:

 

Publisert: 03. desember 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020