gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeid med klassifisering av kystvann i Troms

Torsdag den 14. januar holdte fylkesmannen i Troms det første kystmøtet for vannregionen. Gruppen består av eksperter innen marint og marinforskning. Direktoratet for naturforvaltning var også representert.

 

Det er forventet at gruppen skal møtes minst 3 ganger årlig.

Presentasjoner fra Kystgruppemøtet:

Introduksjon - Jacqueline Randles, Fylkesmannen i Troms
Miljøtilstand ift vannforskriften - Maria Pettersvik Salmer, DN
Tromsø- og Harstad havn - Fritz Rikardsen, Fylkesmannen i Troms
Status kartlegging i Troms - Børge Holte, Havforskningsinstituttet
Undersøkelser og kartlegging i Troms - Nina Jørgensen, Akvaplan NIVA
Sjømat og kostholdsråd - Anne Nesbakken, Mattilsynet
Kartlegging av gyteområder - Steinar Larsen, Fiskeridirektoratet Tromsø

Publisert: 24. januar 2010 Sist oppdatert: 18. juni 2015