gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bedre innlandsfiske i regulerte vassdrag i Troms - BIRT prosjektet

Prosjektet "Bedre innlandsfiske i regulerte vassdrag i Troms" (BIRT prosjektet) er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Troms og vassdragsregulantene Statkraft, Troms Kraft Produksjen, Kvænangen kraftverk, Hålogaland Kraft og Nord-Troms kraft.

Prosjektet gjennomfører fiskebiologiske undersøkelser i regulerte vassdrag i Troms og arbeider aktivt med fiskeforbedrende tiltak gjennom utforming av tiltaksplaner, iverksetting av tiltak, faglig oppfølging av lokalt tiltaksarbeid og utredning av effektive kultiveringsmodeller.

Prosjektet ledes av:
Øyvind Kanstad Hanssen
Postboks 127
8411 Lødingen
tlf: 75916422/91109459
epost: o-khan@online.no

Nedenfor finnes lenker til fagrapporter ugitt i regi av prosjektet:

Fagrapport nr 1 - 2008 Tynning av overtallige røyebestander i regulerte vassdrag i Troms - Gir teinefiske gode resultater?

Rapport 01-2008 - Fiskebiologisk status i Altevatn - Vurdering av kultiveringsalternativer

Publisert: 24. juli 2009 Sist oppdatert: 18. juni 2015