gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til prioriterte vannkraftrevisjoner i Troms

Vannregionmyndigheten i Troms, i samarbeid med vannregionutvalget, inviterte aktuelle vannkraftkommuner i fylket til møte den 24. oktober i forbindelse med gjennomgang og forslag til prioritering av reviderbare vassdragskonsesjoner i fylket.

Bakgrunnen for møtet kan du lese mer om i følgende brev:

1. Nasjonal gjennomgang og prioritering an kommende revisjonssaker - brev til vannregionmyndighetene

2. Nasjonal gjennomgang og prioritering av kommende revisjonssaker - brev til fylkesmannen.

Det var kun vannregionmyndigheten, fylkesmannen og NVE regionalt som deltok på møtet i vannregionutvalget. P.g.a dårlig oppslutning på møtet, bestemte vannregionutvalget seg under møtet, for å sende forslaget til prioriteringen ut på en minihøring. Etter fristens utløp av minihøringen, var ingen nye innspill kommet inn til vannregionmyndigheten, hverken fra sektormyndigheter, regionrådene eller kommunene. Dokumentet over det foreslåtte forslaget til de prioriterte vassdragskonsesjonene er derfor uendret.

Dokumentet finner du i sin helhet her: Forslag til prioriterte vannkraftrevisjoner i Troms

Har du spørsmål om dette arbeidet, vennligst ta kontakt med:

Bjørn Eirik Normann
Troms Fylkeskommune
Rådgiver
Telefon: 77 78 82 21
E- post: bjorn.normann@tromsfylke.no
Publisert: 24. november 2012 Sist oppdatert: 18. juni 2015