gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøundersøkelser av Bardu-Målselvvassdraget

I forbindelse med fullkarakterisering av vannområde Bardu-Målselvvassdraget - Malangen, vannregion Troms, er det gjennomført miljøundersøkelser i Bardu-Målselvvassdraget, samt i vassdrag som drenerer ut i Malangen.

Det ble funnet lave verdier av miljøgifter og metaller i Andselva og ved Setermoen. I noen få mindre elver og vatn var vannkvaliteten mindre god på grunn av avrenning fra jordbruksaktiviteter. I flere elver og vatn i Malangen var vannkvaliteten god eller bedre. Dette gjaldt også områder med jordbruksaktivitet.

Forurensning og hygieniske forhold ble undersøkt i 2008 i fire vassdrag i Malangen og i Rossfjordvassdraget. Tilstanden i en tilløpsbekk til Finnfjordvatn var dårlig pga avrenning fra beitearealer. Rossfjordvatn var moderat forurenset, men noe som mest forklares med naturlige forhold med inntrenging av saltvann ved hver flo.

I Malangen var flere mindre elver og vatn påvirket av landbruksaktiviteter. Men bare i noen få lokaliteter var vannkvaliteten mindre god. Vanligste påvirkning var avrenning fra beitearealer.

Miljøgifter og metaller ble undersøkt i Andselva og tre lokaliteter ved Setermoen. Verdiene av metaller var svært lave og reflekterte bakgrunnsnivåer. Dette var verdier som er vanlig å finne i nord-norske innsjøer.
Publisert: 24. mai 2009 Sist oppdatert: 18. juni 2015