gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapporter fra prosjekt ”Bedre fiske i regulerte vassdrag i Troms”

To nye rapporter, ” Fiskebiologiske undersøkelser i Barduelva” og ”Fagrapport for 2007 og 2008” er tilgjengelig nå. Her finner man en kort oppsummering av begge rapporter.

Fiskebiologiske undersøkelser i Barduelva

Nå foreligger resultatene fra fiskebiologiske undersøkelser i Barduelva. Prøvefiske og bonitering av Barduelva ble gjennomført i 2007 og 2008, og flere av sidebekkene ble samtidig kartlagt. Rapporten beskriver endringer i fiskebestandene med bakgrunn i forrige prøvefiske i elva i 1995/1996. I forbindelse med boniteringa av elva er det også utført en beregning av endringene i vanndekt areal som oppstår som følge av effektkjøring i Strømsmo og Innset kraftverk.

Fagrapport for 2007 og 2008

Resultater fra prøvefiske, ungfisk registreringer og oppfølging/evaluering av tiltak foreligger nå i en rapport. Denne rapporten vil kun legges ut på nett, og ”Fagrapporten” vil oppdateres årlig i juni/juli. Prosjektet har en varighet på fem år, og fagrapporten vil når prosjektfasen avsluttes inneholde resultatene for hele perioden (2007-2011).

Publisert: 24. juli 2009 Sist oppdatert: 18. juni 2015