gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring

"Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms" sendes på offentlig høring i perioden 12. juli 2012 – 12. januar 2013.

Høringsforslaget beskriver kunnskapsstatus og de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå målet om et godt vannmiljø. Prioriteringene som er skissert i høringsforslaget danner grunnlaget for det videre planarbeidet fram mot en ny forvaltningsplan for vannregion Troms for perioden 2016-2021.

Høringsdokumentet kan leses her:

Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms

Alle som berøres av og/eller har interesse for vannforvaltningen kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsen sendes til:Vannregionmyndigheten (VRM) for vannregion Troms

Troms fylkeskommune
Fylkeshuset, Strandveien 13
Postboks 6600
9296 Tromsø
Telefon: 77 78 80 00
Telefax: 77 78 80 01

Alle innspill og merknader merkes: ”Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål” og må sendes elektronisk innen 12. januar 2013 til: postmottak@tromsfylke.no

Publisert: 11. juli 2012 Sist oppdatert: 22. juni 2015