gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Viktige utfordringer i vannområdet Bardu-Målselvvassdraget - Malangen

Dokumentet "Viktige utfordringer i vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen" er nå sendt på høring. Dokumentet redegjør for viktige utfordringer i forvaltningsplanarbeidet for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen. Dette vannområdet er valgt for første planperiode i vannregion Troms og vil være det første vannområde det skal utarbeides forvaltningsplan for i vannregionen. Høringsfrist 01.07.08 .

Dokumentet "Viktige utfordringer i vannområdet Bardu-Målselvvassdraget - Malangen" (ikke tilgjengelig - kontakt fylkesmannens postmottak/arkiv) .
 
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Troms
Fagsjef Knut M. Nergård kmn@fmtr.no
Vassdragsforvalter Helge Huru hhu@fmtr.no
Overingeniør Per Kristian Krogstad pkk@fmtr.no
Fylkesskogmester Oddvar Brenna obr@fmtr.no
Publisert: 05. februar 2008 Sist oppdatert: 19. juni 2015