gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokale tiltaksanalyser i Troms

Lokale tiltaksanalyser er viktige grunnlagsdokumenter for utarbeidelsen av regionalt tiltaksprogram. Tiltaksprogrammet skal inngå i Regional forvalntingsplan som skal sendes på offentlig høring i perioden fra 1. juli til 31. desember 2014.

Lokale tiltaksanalyser fra vannområdene er nå lagt ut for å gi kommuner,sektormyndigheter, berørte interessenter og rettighetshavere innsyn i grunnlagsdokumentene. 

Lokale tiltaksanalyser for vannområdene består av en tekstdel som beskriver utfordringene i vannområdet, lister opp de vannforekomstene som vi i dag har klassifisert i risiko og en tiltakstabell som viser hva problemet er, hvem som er 
hvem som er "problemeier", hvilke myndighet som har ansvaret  oghvilke tiltak som kan iverksetttes for å forbedre vannkvaliteten.

I vedlagte oversikt kan du laste ned dokumentene.

Harstad-Salangen
Senja
Bardu-Målselv
Balsfjord-Karlsøy
Lyngen-Skjervøy
Nordreisa-Kvænangen

Vi gjør oppmerksom på at det vil skje endringer i dokumentene pga. forventet oppdatering av tiltakssoversikten i www.vann-nett.no samt at vi vil innarbeide endringsforslag før dokumentene kan ansees som endelig.

Målet er å få et best mulig informasjonsgrunnlag på plass før en vedtar en forvaltningsplan for området/regionen.

Publisert: 24. april 2014 Sist oppdatert: 18. juni 2015