gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Harstad tar kampen mot mijøgiftene i vann ved å rydde opp i forurenset sjøbunn og sikre trygt drikkevann for befolkningen

Å sikre rent vann til sine innbyggere er en av kommunens hovedoppgaver - men der er miljøgifter overalt og det er viktig for Harstad kommune å være føre var. Fremdeles har både havneområdet og fjorden rundt Harstad kostholdsråd fordi der er for høye mengder av farlige miljøgifter som kan gjøre oss syk. Harstad kommune har gjennom prosjektet "Harstad- ren havn" tatt et skippertak med å rense opp i forurenset havbunn og selv om prosjektet er forventet å ferdigstilles snart – vil det gå årevis før en vet om tiltaket har hatt ønsket effekt på å hindre opptak av miljøgifter og tungmetaller i fisk og dermed at det er trygt for befolkningen å spise sjømat fra området.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Harstad kommune medvirkningsmøte for kommune i Harstad den 21. september 2014.

Hensikten med vanndirektivet er å sikre at drikkevannet beholder best mulig råvannskvalitet og vannrammedirektivet kan derfor brukes til å beskytte drikkevannskilder mot forurensende tiltak i nedslagsfelt tildrikkevannet. Harstad kommune har investert mye for å skaffe sine innbyggere rent og trygt drikkevann og har installert nytt renseanlegg for drikkevann frabyens hoved drikkevannskilde, Storvann nord. Desto mer rensing som behøves på drikkevannet desto større kostnader påløper det det innbyggerne som abonnenter, både i investeringer og idriftsfasen.

Harstad kommune har gjennom store investeringer de sisteårene fått opp moderne renseanlegg som kan rense nesten alle typer organiskeforurensinger som bakterier og virus ut av drikkevannet. Men fremdeles mangler detteknologi for å rense vann for en rekke miljøgifter.

Et utslipp av miljøgifter som PFOS gjennom tømming av et brannslokkingsapparat på en hytte, siloksaner fra hudkremer og balsam ved dusjing, vasking av malerkosten med nanopartikler og løsemidler vil ikke fjernes i et normalt renseanlegg men havne i vannkranen. Der er under utvikling ny teknologi for å kunne fjerne dette- men det er bare på forsøksstadiet og vilsannsynligvis gjøre drikkevannet for befolkningen ennå dyrere om det skal installeres.

Harstad kommune har også igangsatt utredning for oppgradering av større kommunale renseanlegg for kloakken fra byen. Men ennå er det ikke satt av nok ressurser til å kontrollere spredt avløp ute i distriktet– ser behovet, men ikke mulig med dagens økonomiske situasjon.

Man ser også at det er behov for større og langvarige fellesprosjektet i regionen – gjerne på fylkesnivå- for innsamling av grovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats mot private grunneiere som samler større mengder bilvrak og skrot som -med eller uten vilje- bryter forurensingsloven.

Årsaken til at dette er aktuelt for vanndirektivet er at mange av disse ulovlige fyllingene skjer ved og i vannforekomster og på sikt havner miljøgiftene fra bl.a. olje- og malingsprodukter, batterier og elektriske apparater i vannet. Deltagerne på møtet mente at både miljøvernlederen og rådmann/ordfører burde være orientert om prosjektet og hvilken betydning det har for Harstad kommune.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015