gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Produksjon av vannkraft – eneste utfordring i vannmiljøarbeidet i Ibestad?

Ren snø og vann i marka- basis for rent vilt og sunn fisk i friluftparadiset og hyttekommunen Ibestad. Men kommunen lever også av oppdrett og tradisjonelt fiskeri- det er viktig å sikre rent vann for åprodusere høykvalitets sjømat.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Ibestad kommune medvirkningsmøte i Hamnvik den 20. august 2014. Slik leder for plan, næring og utvikling i Ibestad vurderer behovet for vannforvaltningsplanen er den et verktøy for saksbehandlere i kommunen vedbehandling av nye og endring av eksisterende tillatelser både på land og i sjø.

Ibestad kommune er svært avhengig av en bærekraftig bruk av fjorden for en stadig viktigere havbruksnæring. Både kommunen som skal planlegge og forvalte sine arealer og dagens unge som skal rekrutteres inn i næringen trenger mer lokal kunnskap for vurdering av bærekraft og havmiljøet over tid.

I tillegg gav Ibestad tilbakemelding på en rekke mangler i vannforekomster som i dag krever særskilte tiltak og som bør være registrertesom egne vannforekomster. Som en stor hyttekommune er det behov for å ha oversikt over hvordan summen av enkelttiltak påvirker vannforekomsten

Kommunen har lite ressurser til å drive aktivt miljøarbeid selv og de mener det er viktig å få opp felles prosjekter i regionen hvor kommunene tilføres kompetanse og ressurser for å gjennomføre tiltakene. De kan lite gjøre med de regulerte vassdragene som er i risiko for å ikke nåmiljømålene i denne planperioden- men de mener det er lite fokus på kommunens sektorområder i den fremlagte vannforvalntingsplanen for Troms og skulle ønske det hadde med mer kartlegging og overvåkning av mer lokale problemstillinger.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015