gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Troms vannregion - vilt, vakkert og vått!

Troms vannregion består av seks vannområder; Harstad-Salangen, Senja, Bardu-Målselv, Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen.

Vassdragene fra kystområdene i Troms er små og hurtigrennende (Kvaløya, Senja og Lyngen). Fra indre strøk renner moderate til store elver med lav til høy strømhastighet. Spansdalselva, Salangselva, Barduelva, Målselv, Divielva, Skibotnvassdraget, Manndalselva, og Reisavassdraget som alle har relativt strømsterke tilførselsvassdrag. Selve dalgangene er skogkledte mens sideelvene kommer fra mer alpine landskap. De store bueformede dalgangene er dominerende under marin grense, men er i stor grad fylt opp av elvevannsavsetninger slik at marine avsetninger i mindre grad påvirker disse. 

Kysten av Troms preges av fjellrike øyer, alpine bratte fjell og dalfører som fortsetter i dype fjorder gravd ut av store isbreer som i løpet av flere istider har preget landskapet. En rekke fjorder har poller med høy terskel og dette medfører sterkt ferskvannspåvirkede vannforekomster innenfor som følge av påvirkning fra elver og store nedbørsmengder. Vannutskiftingen er generelt god i fjorder med lave terskler på kysten, og i sundene mellom øyer og på fastlandet er det svært god vannutskifting. 

Det er store variasjoner i klimaet her. Fra innlandet hvor det fort kommer ned i ‐30°C på vinteren og til kysten hvor det sjelden blir kaldere enn ‐10°C. Derfor er det meste av bebyggelsen konsentrert langs kysten.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 13. februar 2015