gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Andre gangs høring av "Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021"

Vannregionmyndigheten i Troms har besluttet å gjennomføre andre gangs høring for Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 fra og med 06.07. til og med 07.09.2015.

Høringsdokumentene vil bli sendt til aktuelle høringsinstanser og vil bli lagt ut på Vannportalen.no

Med utgangspunkt i VRUs vedtak i møte 19.2. har vannregionmyndigheten i uken etter møtet gjennomført 3 arbeidsmøter med Norges vassdrags- og energidirektorat, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Troms for klargjøring av hvilke endringer som etter deres syn er nødvendig å innarbeide i høringsdokumentet før det går på ny høring 2. mars. Etter denne gjennomgangen med sektorene er vannregionmyndigheten i Troms kommet til at det vil kreve mer arbeid enn forventet å ferdigstille høringsutkastet på denne korte tiden. Ytterligere utsettelse av høringen vil være problematisk da tiden etter høringen ikke vil være tilstrekkelig til å forberede saken til fylkesråd og fylkesting i juni 2015.

Vannregionmyndigheten i Troms har derfor besluttet å utsette behandlingen av planen i fylkestinget i desember 2015. Denne utsettelsen gir vannregionmyndigheten bedre tid til å ta hensyn til VRUs ønske om bedre kvalitetssikring av høringsdokumentet, oppdatering av tiltaksprogram og en mer grundig behandling av høringsinnspillene enn det ble mulighet til dersom planen skulle behandles i Fylkestingets samling i juni.

Vannregionmyndigheten i Troms besluttet på dette grunnlaget å utsette andre gangs høring av «Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021» til perioden 6. juli – 7. september 2015. Dette gir tilsammen 8 uker høringsperiode, noe som skulle kompensere for at del av perioden sammenfaller med ferietiden.

Publisert: 27. februar 2015 av Matthias.zielke@tromsfylke.no Sist oppdatert: 02. mars 2015