gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utsettelse av godkjenning av regionale vannforvaltnings-planer

Troms fylkesting vedtok Regional forvaltnigsplan for vannregion Troms 2016-2021 i desember 2015. Planen ble sendt til endelig godkjenning til Klima- og miljødepartement (KLD) og skulle godkjennes i løpet av våren.

Regional forvaltnigsplan for vannregion Troms 2016-2021 ble vedtatt av Troms fylkesting 11. desember 2015. Planen trer ikke i kraft før den er endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet (KLD).

Vannregionmyndighetene fikk forspeilet at den endelige godkjenning av vannforvaltningsplanene skulle fullføres i løpet våren. Troms fylkeskommune som er vannregionmyndighet for Troms har nå mottatt et brev fra KLD  hvor det opplyses at godkjenning av de regionale forvaltningsplanene er forsinket. Klima- og miljødepartement skriver at "... Det tas sikte på at sentral godkjenning av vannforvaltningsplanene fullføres i løpet av juni 2016, og at planene rapporteres til ESA i perioden mellom 1. september og 31. desember 2016. ".

Videre opplyses det om at " Departementet kan i forbindelse med godkjenningen fastsette slike endringer i planen som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske interesser. Slike endringer vil kunne omfatte miljømålene i planene og eventuell bruk av unntak fra måloppnåelse. Dette kan medføre behov for endringer i informasjonen i Vann-Nett, før samlet informasjon hentes ut som grunnlag for rapportering til ESA. Dette har som konsekvens at Vann-Nett ikke kan gjenåpnes for innlegging før i august 2016. Det er likevel viktig at arbeidet med videre kunnskapsinnhenting ikke stopper opp, men innlegging av ny kunnskap i Vann-Nett må altså avvente til etter sommeren.".

Publisert: 11. mars 2016 Sist oppdatert: 11. mars 2016