gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Viktig informasjon til kommuner som vurdere å søke tilskudd til flom -og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag

Ny søknadsfrist for tilskudd til flom - og skredsikring og miljøtiltak langs vassdrag:
1. juli 2017

Fra og med i år er søknadsfristen for å søke NVE om tilskudd til flom - og skredsikring og miljøtiltak langsvassdrag satt til 1. juli. Vi vil deretter behandles øknadenes amlet. Hvis dere blir tildelt støtte,vil dere få tilsagn om tilskudd i 2018.

Brevet fra Norgesvassdrags- og energidirektorat kan lastes ned her.

Publisert: 24. mai 2017 Sist oppdatert: 24. mai 2017