gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning

Miljødirektoratet utlyser midler til vannmiljøforbedrende tiltak.

Tilskuddsordningen skal bidra til at man når målene om godt vannmiljø og bidra til at man når miljømålene i vannforskriften. 
Målgruppe for ordningen er kommuner, interkommunale prosjekter, vannområdeutvalg, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner. 

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder vil bli prioritert.

Søknad om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, https://soknadssenter.miljodirektoratet.no .

Her finner man også mer informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Søknadsfrist er 15. januar 2018. Vi tar imot søknader frem til 25. januar 2018.

Publisert: 18. desember 2017 Sist oppdatert: 18. desember 2017