gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Foredrag fra høringskonferansen 2019

Nedenfor kan foredrag fra høringskonferansen lastes ned.

 

 

Åpning og velkommen
Vannregionmyndighet for Vannregion Troms v/ Troms fylkeskommune

Oppgavene i lokal vannforvaltning
Vannområdekoordinatorer for Sør/Midt-Troms

Revidering og oppdatering av Reg. forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027
Vannregionmyndighet for Vannregion Troms v/ Troms fylkeskommune

Påvirkning fra rømt fisk, kunnskapsgrunnlaget og rammen for arbeidet etter vannforskriften
Fiskeridirektoratet

Miljøtilstand og utfordringer
Fylkesmann i Troms og Finnmark

Fysiske inngrep vannkraft
Norgesvassdrags- og energidirektorat (NVE)

Akvakultur
Fiskeridirektoratet

 

 

 

Publisert: 10. mai 2019 Sist oppdatert: 10. mai 2019