gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringskonferanse om Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027

Vannregionmyndigheten for Vannregion Troms ved Troms fylkeskommune avholder en høringskonferanse som omhandler Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027. Disse dokumentene danner grunnlaget for det videre arbeidet med revisjon av gjeldende Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2016-2021. og bidra til en ny regional vannforvaltningsplan som skal gjelde for 2022-2027.

Det inviteres herved til høringskonferanse angående Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027.
Konferansen avholdes 8. mai 2019, kl.10:00-16:00 på Fylkeshuset i Tromsø. Deltagere fra frivillige organisasjoner og foreninger/lag kan søke vannregionmyndigheten ved Troms fylkeskommune om økonomisk støtte til deltagelse.

Programmet kan lastes ned her.

Høringskonferansen ble avholdt som planlagt 8. mai 2019.
Presentasjonene kan lastes ned her.

Publisert: 08. mai 2019 Sist oppdatert: 08. mai 2019