gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

NY SØKNADSFRIST 1. oktober 2018 Utlysning av tilskuddsmidler for å bedre vannmiljøet i Troms

Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke. Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no

Frist: 1. oktober 2018 (ny frist)

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker, innsjøer og kystnære vannforekomster i vannregion Troms.

For å nå miljømålene som er vedtatt og godkjent i Regionalforvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til gjennomføring av tiltak for å bedre den miljøtilstanden i vannforekomster og til tiltak som er egne til å øke kunnskap om miljøtilstanden av vannforekomster.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Organisasjoner
 • Foreninger

Kriterier

 • Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker, innsjøer eller kystnære vannforekomster i vannregion Troms.
 • Tiltak oppført i gjeldende regional vannforvaltningsplanens tiltaksprogram vil bli prioritert.
 • Midlene kan søkes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

Dette kan du søke om midler til

Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Troms 2016-2021, samt tilhørende tiltaksprogram.

Eksempler for slike tiltak er:

 • Rydding av søppel i/langs vannforekomster
 • Kartlegging av tidligere søppelfyllinger
 • Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer
 • Bestandskartlegging i vassdrag
 • Kartlegging av spredde avløp og drikkevannskilder
 • Forbedring av gyteforhold til fisk m.fl.

Krav til søknadens innhold
Søknaden må følgende opplysninger om

 • Prosjektnavn
 • Kontaktopplysninger til prosjektleder og kontaktperson
 • Prosjektbeskrivelse
  Derunder tiltaks-ID i de tilfellene hvor tiltaket er registrert i tiltaksprogrammet. Vannforekomstnavn og -ID tiltaket gjelder, lokalisering av tiltaket, primært med kart.
 • Beskrivelse av selve tiltaket
 • Spesifikasjon av bakgrunn/mål, forankring, aktiviteter, effekter og resultater, samt nasjonale mål.
 • Opplysninger om prosjektets økonomi, derunder tidligere offentlige støtte, tidsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Bevilgning

Bevilget tilskudd kan dekke opp til 75 % av de totale kostnadene. Ved egeninnsats i form av arbeidstid må timelønnen ikke overskride 600 kr.

 

Slik søker du

Registrer deg eller din organisasjon som søker på regionalforvaltning.no

Husk at brukernavn og passord må brukes ved senere endringer av søknaden og rapportering.

Veiledning finnes under fanen «Brukerstøtte» på regionalforvaltning.no og her. Vannområdekoordinatorene bør konsulteres når det er uklarheter ved utfylling av søknadsskjemaet.

Sør- og Midt-Troms: Viktor Lavik, Lenvik kommune

Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no, 480 47 237

Nord-Troms: Jan Arvid Holmgren, Nordreisa kommune

Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, 403 22 000

 

Utbetaling av midler

50 % av tilskuddet utbetales når tilsagn blir gitt og de resterende 50 % av tilskuddet utbetales når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapport er levert.

Rapportering

Sluttrapport og regnskap leveres gjennom regionalforvaltning.no innen utgangen av året etter tilskuddet er innvilget.

 

Kontaktperson

Ved spørsmål ang. søknadens innhold/utfylling av søknadsskjema:

Vannområdekoordinator ansvarlig for ditt område

Ved spørsmål angående søknadsbehandling og rapportering:

Troms fylkeskommune, Matthias Zielke, tlf. 77 78 81 56

matthias.zielke@tromsfylke.no

Publisert: 25. juni 2018 Sist oppdatert: 25. juni 2018