gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om nettstedet www.vannportalen.no/troms

På denne siden kan du følge med i arbeidet med helhetlig vannforvaltning i vannregion Troms. Vann berører alle. Informasjonen på vannportalen skal legge til rette for at alle berørte parter får mulighet til å medvirke i arbeidet med helhetlig vannforvaltning.

Vannportalen skal være et verktøy:

  •  som sikrer gode prosesser, økt innsikt og tidlig medvirkning knyttet til gjennomføringen av den nye vannforvaltningen.
  • som bidrar til deltakelse fra og dialog med berørte og interesserte parter
  • som bidrar til god gjennomføring av den norske vannforskriften
  • for å finne informasjon om myndighetenes arbeid med helhetlig vannforvaltning
  • for å følge med prosesser knyttet til gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet).
Vannregionmyndighet for Troms er Troms fylkeskommune her.