gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om referansegruppe (ved oppstart 2007)

Fylkesmannen har invitert både organisasjoner som ivatertar private rettigheter, organisasjoner som ivatetar allmenne interesser og andre relevante organisasjoner til å delta i en referansegruppe for arbeidet med vannforvaltningsforskriften.

På bakgrunn av tilbakemeldinger på denne invitasjonen er det opprettet en referansegruppe for arbeidet i vannregionen.

Det kan også bli aktuelt å etablere en egen referansegruppe tilknyttet vannområdeutvalget for Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen.

Publisert: 24. september 2007 Sist oppdatert: 22. juni 2015