gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdene i Troms

Vannregion Troms er delt inn i 6 vannområder. Inndelingen følger vannets vei og avgrensinger er gjort med utgangspunkt i nedbørsfelt. Inndelingen av vannområdene kan derfor gå på tvers av kommunegrensene som gjør at enkelte kommuner i Troms er med i to vannområder.

Et vannområde består av ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Formålet med denne inndelingen er å etablere hensiktsmessige forvaltningsenheter på lokalt nivå.

Det er opprettet vannområdeutvalg i alle vannområder. De tre vannområdene i Sør-/Midt-Troms, Harstad-Salangen, Senja og Bardu-Målselv har ett felles vannområdeutvalg, bestående av en styringsgruppe (politisk) og en administrativ (vannfaglig) gruppe. Alle kommunene fra de tre vannområdene har medlemmer i begge disse gruppene. Se forøvrig under "Vannområder" og "Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms" i venstre menuen. Der finnes det flere opplysninger om vannområdene og det felles vannområdeutvalg. Vannområdekoordinator for disse tre vannområdene er også sekretær til vannområdeutvalg for Sør-/Midt-Troms. Kontaktinformasjon til vannområdekoordinator finnes på Vannregion Troms sin hjemmeside her på vannportalen.no.

De tre vannområdene i Tromsø-regionen og Nord-Troms, Karlsøy-Balsfjord, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen, har per dags dato hvert sitt vannområdeutvalg. Sekretær for utvalgene er vannområdekoordinator for Tromsø-regionen og Nord-Troms. Kontaktopplysninger finnes på hjemmesiden.

Ved spørsmål ang. arbeidet og forhold i vannområdene bes å tas kontakt med vannområdekoordinatorene.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. juli 2019