gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområder i Troms vannregion

På bakgrunn av synspunkter fremmet på oppstartkonferansen og tilbakemeldinger på oppsummeringsnotatet ble Troms fylke inndelt i 7 vannområder. Denne inndelingen har senere blitt endret til 6 vannområder, slik kartet nedenfor viser. Det er denne inndelingen som brukes i  arbeidet med vannforskriften i Troms.

Etter oppstartkonferansen og høring av oppsummeringsnotat fra konferansen ble Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen valgt som vannområde til pilotfasen (2007 - 2009).

Oversikt over vannområder i pilotfasen (2007-2009) i de ulike vannregionene i Norge.

Om Balsfjord-Karlsøy Vannområde Om senja vannområde Om Nordreisa-Kvænangen vannområde Om Bardu-Målselv vannområde Om Harstad-Salangen Om Lyngen-Skjervøy vannområde Om Lyngen-Skjervøy vannområde Troms vannområder kart
Kartet ovenfor: Vannområder i vannregion Troms.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015