gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget (VRU) og Regional referansegruppe (RRG)

I henhold til vannforskriften har vannregionmyndighet opprettet et vannregionutvalg i sin vannregion. Dette utvalget ledes av Troms fylkeskommune som vannregionmyndighet. Vannregionutvalget (VRU) skal i samarbeid med Fylkesmannen utarbeide bl.a.miljømål for vannforekomstene i vannregionen, tiltaksprogram for vannregionen og utkast til forvaltningsplan for vannregionen. Det er også opprettet en regional referansegruppe (RRG) som er tilknyttet vannregionutvalget.

Vannregionutvalget (VRU) i Troms består av følgende sektorer:

Kontaktperson Troms Fylkeskommune (vannregionmyndighet).
Bjørn Eirik Normann, rådgiver. 77 78 82 21. E-post: bjorn.normann@tromsfylke.no

Gunnar Davidsson, avdelingsleder (leder VRU). 77 78 81 64/ 91 67 69 90. E- post:
gunnar.davidsson@tromsfylke.no

Tone Rasmussen, prosjektleder. 91 33 01 30. E- post:
tone.rasmussem@tromsfylke.no .

Kontaktperson Fylkesmannen i Troms
Knut Nergård: Fagansvarlig miljøvern: 77 64 22 10. E- post: knut.nergård@fmtr.no .

Kontaktperson
Norges Vassdrags - og Energiverk (NVE)
Gunnar Kristiansen, Skred- og Vassdragsavdelingen: 76 92 33 65/ 91 76 31 18. E-post:
gek@nve.no .

Kontaktperson Fiskeridirektoratet Region Troms
Tom Hansen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 46 84 30 69. E-post: tom.hansen@fiskeridir.no .

Steinar Larsen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 46 84 30 69. E-post:
steinar.larsen@fiskeridir.no .

Kontaktperson Kystverket Troms og Finnmark
Rakel Hagen Olsen: 78 47 23 67/ 90 57 24 67. E-post:
rakel.hagen.olsen@kystverket.no .

Jan Olsen: 78 47 74 49/40 23 38 28. E- post:
jan.olsen@kystverket.no .

Kontaktperson Mattilsynet Troms og Finnmark
Anne Nesbakken, regionkontor: 78 48 81 00. E-post:
anne.nesbakken@mattilsynet.no

Marthe Iren Brundtland, regionkontor: 95247466. E- post:
marthe.iren.brundtland@mattilsynet.no .

Kontaktperson Statens Vegvesen
Ingrid Hjelle Vågnes. 77 61 72 11. E-post:
ingrid.hjelle@vegvesen.no .

Heidi Martens. 93 85 28 96. E- post: heidi.martens@vegvesen.no .

Kontaktperson NGU (sektormyndighet grunnvann)
Knut Stalsberg. 77 75 01 29. E-post: knut.stalsberg@ngu.no .

Bjørn Frengstad. 73 90 43 80. E- post:
bjorn.frengstad@ngu.no .

Kontaktperson Midt - Troms regionråd
Arne Nysted. 77 18 58 13. E-post:
arne.nysted@bardu..kommune.no .

Herbjørg Valvåg. 91 18 23 04. E- post:
herbjorg.valvag@midt-troms.no .

Kontaktperson Sør - Troms regionråd
Trine- Lise W. Fossland, daglig leder. 77 02 60 08. E-post: trine-
lise@sortroms-regionraad.no .

Kontaktperson Nord - Troms regionråd
Karin Karlsen. 48 15 96 42. E- post: karin.karlsen@kafjord.kommune.no

Berit Fjellberg. 77 77 05 86. E- post: berit.fjellberg@halti.no.

Kontaktperson Tromsø - områdets regionråd
Yngve Voktor. 77 79 03 52/ 91 61 15 79. E- post:
yngve.voktor@tromso.kommune.no

Hanny Ditlefsen. 97 74 95 10. E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Regional referansegruppe (RRG) består av følgende organisasjoner:
- Akvaplan - niva, Geir Dahl Hansen. 77 75 03 28. E-post: geir@akvaplan.niva.no.
- Fiskarlaget Nord, Arvid Ahlquist. 97 58 14 68. E-post: arvid@fiskarlaget.no.
- Nordnorsk Havbrukslag (FHL), Marit Bærøe. 90 54 10 42. E-post: marit.baroe@fhl.no.
- Naturvernforbundet i Troms, Ragnhild Sandøy. E-post:
ragnhild@ishavskysten.no .
- Vannbevegelsen, Trude Malthe Thomassen. 33 47 38 59. E-post: watermov@online.no.
- Troms idrettskrets, Sylvi Ofstad. 91 51 70 19. E-post:
sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no .
- Norsk Ornitologisk forening (NOF) avd Troms. 48 15 22 90. E-post: ingve@ecofact.no .
- Troms Jeger- og Fiskerforening, Bjørn Morten Baardvik. 77 02 11 88. E-post: troms@njff.no .
- Troms Kraft Prod AS, Øyvind Steffenach. 77 75 14 67/ 47 89 41 11. E-post: oyvind.steffenach@tromskraft.no.
- Forum For Natur Og Friluftsliv (FNF) Troms, Eivind Høstmark Borge. 77 64 21 31. E- post: http://fnf-nett.no/troms/

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015