gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Referat fra møte i VRU 14 juni 2012

Vannregionutvalget (VRU) behandlet høringsforslaget til "vesentlige vannforvaltningsspørsmål" i møte den 14. juni på Fylkeshuset i Tromsø. Forslaget ble godkjent med forslag til enkelte endringer som VRU tok til orientering.

Publisert: 11. juli 2012 Sist oppdatert: 22. juni 2015