gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møter i Vannregionutvalg (2019-2021)

Liste over møter i vannregionutvalg for Vannregion Troms fra og med 2019

Møteoversikt
Dato Sted Innkalling Protokoll                  Merknader                                                                                                                  
30.01.2019 Tromsø Last ned Last ned
Last ned vedlegg
 Sakspapirer
- Høringsdokument Planprogram
- Høringsdokument Hovedutfordringer i vannregionen
- Høringsdokumenter Hovedutfordringer i vannområdene kan lastes ned her
- Forslag til møteplan

 28.08.2019  Tromsø  -  - Utsatt
 30.10.2019  Vadsø  Last ned  

Felles møte av VRU for Vannregion Troms, VRU for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion.

Sakspapirer:
- Saksliste
- Merknader til sakslista (Miljødirektoratet, 28.10.2019)
- Planprogram for Vannregion Troms 2022-2027
- Hovedutfordringer for Vannregion Troms 2022-2027
- Hovedutfordringer i Vannområde Harstad-Salangen
- Hovedutfordringer i Vannområde Senja
- Hovedutfordringer i Vannområde Bardu-Målselv
- Hovedutfordringer i Vannområde Lyngen-Skjervøy
- Hovedutfordringer i Vannomåde Nordreisa-Kvæangen
- Hovedutfordinger i Vannområde Balsfjord-Karlsøy

- Vedlegg til sak 4/2019: Forslag til arbeidsplan
- Vedlegg til sak 5/2019: Mal for regionalt tiltaksprogram
- Vedlegg til sak 7/2019: Høringsforslag til Endringer i vannforskriften

Publisert: 13. juni 2019 Sist oppdatert: 18. oktober 2019