gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannområdeutvalget Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen 25.10.07

Det ble avviklet møte vannområdeutvalget 25.10.07. Møtet hadde hovedfokus på følgende tema:

  • Krav og tidsfrister i vannforvaltningsforskriften
  • Belastningstyper som bør vurderses i forbindelse fullkarakteriseringsarbeidet
  • Forventninger til dataleveranser fra kommuner og regionale statsetater

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Troms
Fagsjef Knut M. Nergård, kmn@fmtr.no
Vassdragsforvalter Helge Huru, hhu@fmtr.no
Overingeniør, Per Kristian Krogstad, pkk@fmtr,no
Fylkesskogmester Oddvar Brenna, obr@fmtr.no
Publisert: 24. november 2007 Sist oppdatert: 19. juni 2015