gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Vannregionutvalget for Troms 15.12.2010

I møte i vannregionutvalget 15. desember ble planprogrammet for vannregion Troms vedtatt og er nå lagt ut på høring i perioden 01. januar – 31.juni.2011.

Vannregionutvalget består av sektormyndigheter på regionalt nivå, samt representanter fra regionrådene som representerer kommunene. I Troms er kommunene representert ved de fire regionrådene, sør Troms, midt Troms, nord Troms og Tromsø områdets regionråd.

Deltagerne på møtet fikk et kort innblikk i vannforvaltningen, i all hovedsak organiseringen av arbeidet i fylket. Vannregionmyndigheten i Troms orienterte også om organiseringen og oppstarten av de fem resterende vannområdene i Troms og om veien videre i planarbeidet.

Det ble også redegjort for arbeid og innhold i planprogrammet som skal sendes ut på høring i perioden januar til juni i 2011.

Følgende innlegg ble holdt:

Innledning ved Hilde Jenssen, stabssjef Fylkesleders kontor.

Presentasjon av den nye prosjektlederen på helhetlig vannforvaltning hos vannregionmyndigheten.

Presentasjon av planprogram:

 • Hva er planprogrammet
 • Tidsplan høringsperioder og vedtak
 • Hvordan er planprogrammet utarbeidet
 • Tidsfrister (fremdriftsplan med delmål for 2010 – 2015)

Presentasjon av fylkesmannen i Troms (karakterisering og klassifiseringsarbeid).

Sektorene kom med innspill til planarbeidet:

 • Fiskeridirektoratet region Troms
 • Statens vegvesen region nord
 • Mattilsynet for Troms og Finnmark
 • Midt-Troms regionråd
 • Fylkesmannen i Troms

Presentasjon av vannregionmyndigheten:

 • Prosess for veien videre i arbeidet med oppretting av vannområdeutvalg
 • Oppstart i de resterende vannområdene i Troms
Publisert: 07. februar 2011 Sist oppdatert: 18. juni 2015