gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte med kraftbransjen i Troms, 15.03.2012

I samarbeid med NVE region - nord, samt Fylkesmannen i Troms, arrangerte vannregionmyndigheten informasjon/samarbeidsmøte med kraftbransjen i Troms, på Fylkeshuset i Tromsø 15.03.2012. Organisasjonene som deltok på møtet var NVE -sentralt, Energi Norge, Troms Kraft Produksjon AS, Hålogaland Kraft, Nordkyn Kraft, samt Hålogaland Energiteknikk.

Tilstede på møtet:
- Vannregionmyndigheten, Troms Fylkeskommune (Bjørn Eirik Normann)
- Fylkesmannen i Troms, miljøvernmyndigheten (Helge Huru)
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sentralt (Inger Staubo)
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) region- nord (Gunnar Kristiansen)
- Energi Norge (Geir Taugbøl)
- Troms Kraft Produksjon As (Øivind Steffenach og Jostein Jerkø)
- Hålogaland Kraft (Geir Haukebø)
- Nordkyn Kraft (Arvid Kjelsen)
- Hålogaland Energiteknikk (Edgar Nordhus)

Hensikten med møtet var å blant annet å gjøre regulantene kjent med vannforskriften, fremrdriften og prosessene knyttet til vannforskriftsarbeidet, samt med revisjonsarbeidet i bransjen. Videre var formålet å sørge for at regulantene skal være i stand til å vurdere kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster (kSMVF). Videre tok Fylkesmannen for seg arbeidet med karakterisering og NVE- regionalt en demonstrasjon om bruk av vann- nett.

Etter lunsj ble det åpnet for debatt om erfaringer og utfordringer fra regulantene sin side. NVE - sentralt informerte om vilkårsrevisjon, konsesjonsvilkår, miljøtilsynets rolle vedrørende miljøtilsynet.

Til slutt ble det åpnet for diskusjon om karakterisering og medvirkning i arbeidet med tiltaksanalyser.

Vannregionmyndigheten opplevde møtet med kraftbransjen og sektormyndighetene som konstruktivt og ser derfor fram til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Her finner du program og presentasjoner (vedlagte linker) fra møtet:

Presentasjon Kraft vannforskriften

Kraftbransjen og vanndirektivet, Geir Taugbøl, Energi Norge

NVE Revisjon av konsesjonsvilkår

Publisert: 24. mars 2012 Sist oppdatert: 18. juni 2015