gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møtereferat fra oppstartsmøte i vannområdene Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen

Tirsdag 22. mars 2011 ble det avholdt oppstartsmøte for vannområdene Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen. Representanter fra kommunene i vannområdene, sektormyndigheter og vannregionmyndighet møtte opp og det ble informert om arbeidet i vannområdet, status for vannforekomster og om arbeidet videre.

Publisert: 24. august 2011 Sist oppdatert: 19. juni 2015