gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppstartkonferansen om vannforvaltningsforskriften

8. februar 2007 ble det avviklet åpningskonferanse om vannforvaltningsforskriften i fylkestingsalen. Deltakerne på konferansen kom fra både kommuner, regionale statsetater, fylkeskommunen og ulike interesseorganisasjoner og institusjoner.

På konferansen ble det orientert om den nye vannforvaltningsforskriften som trådte i kraft  01.01.07.  I tillegg orienterte utvalgte sektormyndigheter om deres ansvar og rolle innen vannforvaltningen.
 
Viktige diskusjonstema på konferansen var inndeling av fylket i ulike vannområder, hvilket vannområde som skal velges ut til første planfase og ikke minst etablering og representasjon i det vannregionutvalg som skal etableres. Dette vannregionutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet med framtidig forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannforekomstene i fylket. 
 
Fylkesmannen har som oppfølging av oppstartkonferansen lagd en oppsummering av konferansen og sendt ut forslag til sammensetning av vannregionutvalget for region 8 (Troms fylke). Oppsummeringen inneholder også forslag til valg av vannområde for første planfase.

For brev med oversendelse av oppsummering fra oppstartkonferansen, kontakt daværende vannregionmyndighet fylkesmannen i Troms.

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Troms:
Knut M. Nergård
Helge Huru,
Per Kristian Krogstad,
Oddvar Brenna,
Publisert: 14. februar 2007 Sist oppdatert: 19. juni 2015