gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppsummering fra møte i vannområdeutvalget for Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen 20.06.08

Arbeidet med implementering av EUs vannrammedirektiv i Norge er godt i gang. I Troms er vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen valgt ut til første planfase. Første møte i vannområdeutvalget ble avviklet på kommunehuset i Målselv 20.06.07.

Oppsummering fra møte 20.06.07 i vannområdeutvalget for Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen (er ikke tilgjengelig på vannportalen - kontakt daværende vannregionmyndighet fylkesmannen i Troms )
 
Kontakltpersoner hos Fylkesmannen i Troms:
 
Knut M. Nergård kmn@fmtr.no
Helge Huru hhu@fmtr.no
Per Kristian Krogstad pkk@fmtr.no
Oddvar Brenna obr@fmtr.no
Publisert: 12. juli 2007 Sist oppdatert: 19. juni 2015