gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppsummering fra møte i vannregionutvalget 3. februar 2009

Vannregionutvalget for vannregion Troms hadde møte 03.02.09. Møtet hadde hovedfokus på utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen som ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring ved årsskiftet.

På lenkene under finnes referat fra møtet og de presentasjoner som ble gitt på møtet:
 
- Referat fra møtet i vannregionutvalget 030209 (ikke tilgjengelig)
 
- Presentasjon av vannforskriften og arbeidet som er gjort i vannområdet (ikke tilgjengelig)
- Presentasjon av vann-nett og internettinformasjon (ikke tilgjengelig)
- Presentasjon av overvåking gjennomført i vannområdet (ikke tilgjengelig)
- Presentasjon av framtidig overvåking (ikke tilgjengelig)
- Kartmessig presentasjon av tilstandsvurdering av vannområdet (ikke tilgjengelig)
 
Publisert: 13. februar 2009 Sist oppdatert: 19. juni 2015