gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pilotfasen 2010 - 2015

Her kommer plandokumentene for pilotperioden for det ene vannområdet

Dette tiltaksprogrammet representerer en samordnte tiltaksplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget – Malangen som er valgt vannområde for første planfase i vannregionTroms. Programmet er utarbeidet i samarbeid med kommunene innen vannområdet og berørtesektormyndigheter og er basert på karakterisering og overvåkingsarbeidet gjennomført iperioden (2007-2008).

Publisert: 28. september 2014 Sist oppdatert: 16. desember 2014