gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Endelig versjon av forvaltningsplan for Bardu-Målselvvassdraget/Malangen

Forvaltningsplan for Bardu-Målselvvassdraget/Malangen er vedtatt av Troms fylkesting den 20. oktober 2009 og ved kongelig resolusjon den 11. juni 2010.

Den fremlagte forvaltningsplanen, fylkestingsvedtak og den kongelige resolusjonen utgjør til
sammen den godkjente planen.

Forvaltningsplanen for Bardu/Målselvvassdraget- Malangen skal nå iverksettes for å nå de
lokale miljømålene innen utgangen av 2015. Fra 1.1.2010 ble Troms fylkeskommune
vannregionmyndigheten som skal lede dette arbeidet.

Publisert: 24. august 2011 Sist oppdatert: 18. juni 2015