gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksprogram Vannregion Troms - pilotfasen

Dette tiltaksprogrammet representerer en samordnte tiltaksplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget – Malangen som er valgt vannområde for første planfase i vannregionTroms. Programmet er utarbeidet i samarbeid med kommunene innen vannområdet og berørtesektormyndigheter og er basert på karakterisering og overvåkingsarbeidet gjennomført iperioden (2007-2008).

Publisert: 24. november 2013 Sist oppdatert: 22. juni 2015