gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av Planprogram for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027 og Hovedutfordringer for Vannregion Troms 2022-2027 (kunnskapsgrunnlag)

Vannregionmyndighet for Vannregion Troms ved Troms fylkeskommune sender herved følgende dokumenter på høring og varsler samtidig om oppstart av planarbeidet til Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027.

Høringsdokumentene og annet informasjon kan lastes ned ved å klikke på dem:

  1. Høringsbrev
  2. Planprogram for Regional forvaltningsplan for Vannregion 2022-2027
  3. Hovedutfordringer for Vannregion Troms 2022-2027 (kunnskapsgrunnlaget for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027)
  4. Vedlegg til Hovedutfordringer for Vannregion Troms 2022-2027

 

NB! Etter at høringsdokumentene ble utarbeidet og lagt frem til politisk behandling ble databasen Vann-nett oppdatert av Miljødirektoratet. Oppdateringen medførte blant annet  endringer av registrerte påvirkninger i Vannregion Troms. Dette gjaldt "rømt oppdrettsfisk" og "lakselus" som påvirknisngfaktorer. En oversikt over det viktigste endringene finnes her:

Oversikt over endringer som gjelder påvirkninger i Vannregion Troms.

En fullstendig oversikt over oppdaterte påvirkningsdata fåes ved å ta ut rapporter på Vann-nettets nettsider (funker best med Chrome eller Firefox-nettleser).

 

Klima- og miljødepartementet har kunngjort nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. Kunngjøringen skjedde først etter høringsdokumentene var blitt utarbeidet.

Troms fylkeskommune har sendt høringsbrev og høringsdokumentene til nasjonale og regionale statlige myndigheter og interesseorganisasjoner, lokale lag og foreninger samt kommuner i Troms fylke. Andre berørte og interesserte aktører kan også komme med høringsinnspill. Høringsuttaleser bes å sendes ved bruk av følgende høringsskjemaer (WORD-dokumenter som kan fylles ut elektronisk):

 

Høringsfrist er 30. juni 2019

 

Spørsmål angående høringen rettes til:

Seniorrådgiver Matthias Zielke, Troms fylkeskommune, Tromsø

E-post matthias.zielke@tromsfylke.no

Telefon: 7778 8156 eller mobil 41433767

 

 

Publisert: 26. mars 2019 Sist oppdatert: 26. mars 2019