gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsinnspill til høring av Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027

Vannregionmyndighet for Vannregion Troms ved Troms fylkeskommune har mottatt følgende høringsinnspill til høring av planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027.

Høringsinnspillene kan lastes ned som pdf-filer ved å klikke på dokumentnumret. Det er også mulig å laste ned alle innspill som zip-fil (21MB).

Høringsinstans

Dato

Dok.nr.

Statens vegvesen 14.06.2019

#1

#2

Sjømatbedriftene 17.06.2019

#1

#2

Norges vassdrags- og energidirektorat 18.06.2019 #1
Direktoratet for mineralforvaltning

24.06.2019

#1

#2

Norske lakseelver 25.06.2019

#1

#2

Tromskraft 26.06.2019

#1

#2

Energi Norge 26.06.2019

#1

#2

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 26.06.2019 #1
Norges miljøvernforbund 27.07.2019

#1

#2

#3

#4

#5

Sjømat Norge  27.06.2019

#1

#2 

Fiskeridirektoratet 28.06.2019 #1
Forsvarsbygg 28.06.2019

#1

#2

#3

#4

Kystverket 28.06.2019

#1

#2

Kåfjord kommune 28.06.2019

#1

#2

Lyngen kommune 28.06.2019

#1

#2

Storfjord kommune 28.06.2019 #1
Karlsøy kommune 29.06.2019

#1

#2

Statkraft 29.06.2019

#1

#2

Vannområdeutvalg Balsfjord-Karlsøy 29.06.2019

#1

#2

Miljødirektoratet 30.06.2019

#1

#2

#3

Norsk institutt for vannforskning 30.06.2019 #1
Sabima 30.06.2019

#1

#2

Forum for natur og friluftsliv 01.07.2019

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Norsk industri 01.07.2019

#1

#2

#3

Vannområdeutvalg Sør- og Midt-Troms 01.07.2019

#1

#2

Vannområdeutvalg Nordreisa-Kvænangen 12.07.2019 #1
Publisert: 12. august 2019 Sist oppdatert: 04. september 2019