gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms  2016 -2021

Her finner du alle dokumentene som ligger til grunn for utarbeidelse av forslag til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016 - 2021. Trykk på dokumentene for å laste de ned.

___

Høringsbrev

Tiltaksanalyser for vannområdene i Troms 2016-21:
                                    
Høringsdokument: Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Troms 2016-2021
                                            
 
Datagrunnlaget som er brukt til forvaltningsplan-arbeidet fra databasen: Vann-nett.no hvor alle som ønsker det har innsyn til alle data som er registrert på hver av vannforekomstene.

Da denne databasen er under stadig oppdatering er en versjon frem til 1. juli 2014 satt statisk: Vann-nett frem til 1. juli 2014 (http://vannnett.no/hoering2014/)
Publisert: 28. september 2014 Sist oppdatert: 16. desember 2014